Program uge 43

Tema Skolereform

Drejebog til Vestreskole uge 43

Formål: Udvikling af den varierede sammenhængende skoledag, på et reflekteret grundlag!

Tirsdag
Tid
Hvad
Hvordan
Hvorfor
Praktisk/ansvar
9.00
Tjek ind + præsentation af dagen.
Præsentation af os.
Præsentation af program
Skrive navneskilt + hvad drømte du om at blive som barn?
Rundt og hilse på.
Vi fortæller hvem vi er

5 øer af borde. Sidder i Teams
Navneskilte (Birthe)
9.30
Teamsamarbejde


Birthe - Flipover

10.00
kaffe
Team samarbejde fortsat
Lærer/pædagog rollen12.00 Frokost
12.30
Hvilken skole ønsker vi at blive?
Divergent tænkning


Alle teams har en væg til at hænge produkterne op på.
12.35
 Tema 1:Inklusion
Proces?
K3 niveau
Bevidstgørelser af begreber.
Oplæg til onsdag
Jesper
13.05
Tema 2: Læring vs undervisning
(læringsrum)
Proces?
K3 niveau
Bevidstgørelser af begreber.
Oplæg til onsdag
Jesper
13.35
30 min
Tema 3: Bevægelse
1: Brainstorm på begrebet. i små teams
alene på post it.(5)
2:Sættes på stor planche.
3:Hvad gør vi ? fremstilling af liste. (10)
4:Taksonomi –model præsenteres (bbh)
5:Kvalificering af planche og liste (10)
6: Præsentation (5)
K3 niveau
Bevidstgørelser af begreber.
Oplæg til onsdag
Bodil
Post it
A3
Template til liste
14.05
Tema 4: Undersøttende undervisning
Hvad er UU på vestre skole?
1:Kristian fortæller. (10 min)
2: Ideudvikling
Hvad kunne du drømme om? Billed assosiation individuel. Rundt mellem hinanden og fortælle (5min)
3: Skriv din ide ned på A5. Individuel (2 min)
4: Find en du kan parre din ide med (5min)
5: Fremstil et billede af jeres ide. Hvad, hvordan og hvorfor (10)
6: Knowlegde wall med alle ideerne (5 min)

K3 niveau
Bevidstgørelser af begreber.
Oplæg til onsdag
Kristian og Bodil

14.35
Bazar + feedback af alle temaerne

Videndeling på skoleniveau

14. 50
Tjek ud
Stående i cirkel. Hvad har du med herfra i dag?
En træder frem andre ”I agree”Onsdag
9.00
Tjek ind
Morgen gymnastik
Dagens program


Bodil
9.15
Kaffe
Den varierede sammenhængende  skoledag.
En gennemsnitlig dag for eleverne.
En dag der giver værdi for jeres hverdag.
Opsamling af tirsdag
Konvergent
1:Går rundt og høster
Hvad er det vigtigste for mig at fastholde? (10)
Skriver på kort. 5 stk
2: Hjem i små teams
Open Space præsentation af udsagn(10)
3: Kategorisering. (5)
4: overskrifter(5)
Refleksion over hvordan vi skaber en varieret skoledag
Brug af temaer fra onsdag
Kort klippes
Flip over
Tush

9.45
10 min

Præsentation af didaktiske kategorier i smtte modellen

Birthe
9.55

Udfylde smtte model
Mødes i små team


10.30

Præsentere smtte for teamet. Feedback


10.55
Produkt. Eksempel på en varieret sammenhængende skoledag
Lave den om til et billede(visualisering) som de skal fortælle til enten eleverne eller et forældremøde.


11. 10


Præsentation i cafe model. Tre runder


11.35


Hvordan implementeres produktet? Hvem gør hvad og hvornår?
Evalueres på pædagogisk forum uge 45.


12.00 Frokost
12.30
Det dynamiske læringshjul - optakt
Præsentation af et værktøj

Bodil (læringshjul print)
12.35
Brainstorm
Gruppering af emner
Valg af indhold til Hjulet

Ideudvikling

13.05
Teams deler sig i mindre grupper
Ugfylder en periode i hjulet
At udvikle mange uger

13.35
Alle i teamet mødes og udfylder hjulet
Teamet samles
At få hjulet fyldt ud til efterfølgende undervisnings uger

14.05
Præsentation af hjul for et andet team og få feedback
Der arbejdes med feedback fra en ”kritisk ven”
At åbne op og blive bevidst om produktet

14.25
Tilskrivning af feedback

At kvalificere produktet

14.35
Alle teams præsenterer deres hjul på skole niveau
Fremlæggelse i plenum
Den røde tråd på skolen!

14.50
Tjek ud og tak for denne gang


Ingen kommentarer:

Send en kommentar