Slides

Her samles slides m.m. fra kompetenceløftet:

Bodils model til Årsplan

Søren Kristensen's slides
Den politiske vinkel. Aftalen har som mål, at 96 procent af eleverne i folkeskolen skal modtage almindelig undervisning efter 2015, eller i runde tal, at 10.000 specialbørn skal inkluderes, eller 2 elever på en skole med 400 elever.

Jespers R Pedersen' slides:
Drøfte og diskutere inklusionsdidaktik (den professionelle lærer) med udgangspunkt i de tre centrale kompetenceområder: Klasseledelse, relationsarbejde og didaktik.

Anne Søndberg's slides
Vejen hen imod inklusion. Inklusion historisk. Inklusion og krydspres.

Jens Møller Andersen's slides
Børnetyper og CHIPS-test. ”Vi tager ansvar for at lærer dem at gå i skole”


Ideer til den understøttende undervisning:

Ideer til bevægelse i undervisningenGruppearbejde. Hvad kendetegner den professionelle lærer/pædagog:


Ingen kommentarer:

Send en kommentar